Modelovanie a simulácia

Autor obsahu predmetu: Chovanec Alexej, prof. Ing.  PhD.

Garant obsahu predmetu: Chovanec Alexej, prof. Ing.  PhD.