Spoľahlivosť strojov a zariadení

Autor obsahu predmetu: Chovanec Alexej, prof. Ing. PhD.

Garant obsahu predmetu: Chovanec Alexej, prof. Ing. PhD.