Problematika Ekonomiky verejného sektora pre potreby študentov študijného programu Verejná správa.


Odb. literatúra:

Klierová, M., Kútik, J.: Verejný sektor. TN 2013

Kútik, J., Langerová, Petra:Verejný sektor (zákl. pojmy, charakteristika, financie, kontrola). TN 2006

Duben, Rostislav:Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha 1996

Kolektív autorov: Ekonómia a financovanie verejného sektora. BB 1997

Strecková, Yvonne: Teorie verejnéhosektoru. Brno 1998

Benčo, Jozef, Michalko, J.:Verejná ekonomika. Nitra 2000

Ochrana, František:Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha 2001

Stiglitz, Joseph Eugene: Ekonomie verejnéhosektora. Praha 2001

Benčo, J.:Ekonomika vzdelávania.BA 2002

Ochrana, F.:Manažerské metody ve veřejném sektoru. Praha 2002

Ochrana, F.:Veřejná volba a řízení veřejných výdaju. Praha 2003

Hamalová, Marta, Martinka, Jozef: Ekonomika verejného sektora. BA 2006

Beňová, Elena, Cibáková, Viera, Plavčan, Peter: Úvod do teórie verejného sektora. BA 2006

Beňová, E., Neubauerová, Erika:Ekonomika verejného sektora. BA 2007

Neubauerová, E., Beličková, Kornélia: Nástroje ekonomiky verejného sektora. BA 2008

Časopis FSEV – Sociálno-ekonomická revue.Zborníky a časopisy: Odporúčané články a štúdie.