Skip course categories

Skip available courses

Available courses

Chémia

Autor obsahu predmetu: Chromčíková Mária, Ing. PhD.
Garant obsahu predmetu: Liška Marek , prof. Ing. DrSc.

Sociálna politika

Autor obsahu predmetu: Bočáková  Oľga, doc. PhDr. PhD.

Garant obsahu predmetu: Bočáková  Oľga, doc. PhDr. PhD.