Skip course categories

Skip available courses

Available courses

Chémia

Autor obsahu predmetu: Chromčíková Mária, Ing. PhD.
Garant obsahu predmetu: Liška Marek , prof. Ing. DrSc.

Sociálna politika

Autor obsahu predmetu: Bočáková  Oľga, doc. PhDr. PhD.

Garant obsahu predmetu: Bočáková  Oľga, doc. PhDr. PhD.

diagnostické metódy

Autor obsahu predmetu: Bezecný Ján, doc. RNDr. CSc.

Garant obsahu predmetu: Bezecný Ján, doc. RNDr. CSc.

Enviromentálne inžinierstvo

Autor obsahu predmetu: Ondrušová Darina, doc. Ing. PhD.

Garant obsahu predmetu: Ondrušová Darina, doc. Ing. PhD.

Fyzika

Autor obsahu predmetu: Kopal  Ivan, Mgr. PhD.

Garant obsahu predmetu: Kopal  Ivan, Mgr. PhD.

Mechanika

Autor obsaju predmetu: Vavro Ján, Ing. PhD.

Garant obsahu predmetu: Vavro Ján, prof. Ing. PhD.

Náuka o materiáloch

Autor obsahu predmetu:  doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

Garant obsahu predmetu:  Hajduchová Ľuba, Ing.  PhD.

Odpadové inžinierstvo

Autor  predmetu: Pajtášová Mariana, prof. RNDr. PhD.

Garant predmetu: Pajtášová Mariana, prof. RNDr. PhD.

štruktúra materiálov

Autor obsahu predmetu: Lizák Pavol, doc. Ing. PhD.

Garant obsahu predmetu: Lizák Pavol, doc. Ing. PhD.

Autor: Igazová Mária, PhDr. Mgr. PhD. 

Autor obsahu predmetu: Fischerová Zuzana, Mgr.Anglick7 jazyk II

Hospod8rska geografia

Autor obsahu predmetu: Kordoš Marcel, Ing. PhD.

Garant obsahu predmetu: Kordoš Marcel, Ing. PhD.

Informatika

Autor obsahu predmetu: Kočíková Elza, Ing.  PhD.

Garant obsahu predmetu: Kočíková Elza, Ing.  PhD.

Logistika

Autor: Kočíková Elza, Ing. PhD.

Garant: Kočíková Elza, Ing.  PhD.

zz

Autor: Kajanová Helena, Ing. PhD.

Garant:  Kajanová Helena, Ing. PhD.

Tento elearningový kurz je podporným nástrojom pre predmet marketing vyučovaný v zimnom semestri akademického roku 2015/2016

Matematika

Autor obsahu predmetu: Tomanová Magdaléna, RNDr.

Garant obsahu predmetu:  Hricišáková Daniela, doc. RNDr. CSc.

Person8lny mene6ment

Garant obsahu predmetu: Grenčíková Adriana, Ing. PhD.

Podnikov0 financie

Autor obsahu predmetu: Koišová Eva, Ing. PhD.

Garant obsahu predmetu: Koišová Eva, Ing. PhD.

Podnikove hospodarstvo

Autor obsahu kurzu: Ivanová Eva, Ing., CSc.

Garant obsahu predmetu:  Ivanová Eva, Ing., CSc.

Region8lna ekonomika

Autor obsahu predmetu: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Garant obsahu predmetu: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Štatistické riadenie kvality

Autor obsahu predmetu:  Jašková Dana, RNDr. PhD.

Garant obsahu predmetu:  Jašková Dana, RNDr. PhD.

Štatistika

Autor obsahu predmetu: Grmanová Eva, doc. RNDr. PhD.

Garant obsahu predmetu: Grmanová Eva, doc. RNDr. PhD.

Tvorba programov a projektov

Autor obsahu predmetu:  Ing. Katarína Havierníková, PhD.

Garant obsahu predmetu: Ing. Katarína Havierníková, PhD.

BOZP

Autor obsahu predmetu: Kopecký Ivan, Ing. PhD.

Garant obsahu predmetu: Lipták Peter, doc. Ing.  CSc.

Dejiny techniky

Autor obsahu predmetu: Eliáš Jozef, Ing. PhD.

Garant obsahu predmetu: Eliáš Jozef, Ing. PhD.

Autor obsahu kurzu: Zábojníková Eva, Mgr., PhD.

Garant obsahu kurzu: Zábojníková Eva, Mgr., PhD.

 

Autor obsahu kurzu: Zábojníková Eva, Mgr., PhD.

Garant obsahu kurzu: Zábojníková Eva, Mgr., PhD.

Modelovanie a simulácia

Autor obsahu predmetu: Chovanec Alexej, prof. Ing.  PhD.

Garant obsahu predmetu: Chovanec Alexej, prof. Ing.  PhD.

Riadenie kvality

Autor obsahu predmetu: doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.

Garant obsahu predmetu: doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.

Spoľahlivosť strojov a zariadení

Autor obsahu predmetu: Chovanec Alexej, prof. Ing. PhD.

Garant obsahu predmetu: Chovanec Alexej, prof. Ing. PhD.

Strojárska metrológia

Autor obsahu predmetu: Ličková Mária, Ing. PhD.

Garant obsahu predmetu: Ličková Mária, Ing. PhD.

Technická mechanika

Autor obsahu predmetu: Barborák Oto, doc. Ing. CSc.

Garant obsahu predmetu: Barborák Oto, doc. Ing. CSc.

Základy elektrotechniky

Autor obsahu predmetu: Kopecký Ivan, Ing. PhD.

Garant obsahu predmetu: Lipták Peter, doc. Ing.  CSc.

Základy výrovbných technológií

Autor obsahu predmetu: Ličková Mária, Ing. PhD.

Garant obsahu predmetu: Ličková Mária, Ing. PhD.

Ošetrovateľksý proces

Autor obsahu predmetu: Mišinová Mariana, PhDr.

Garant obsahu predmetu: Litvínová Anna, PhDr.PhD.

Ošetrovateľstvo vo vnutornom lekárstve

Autor obsahu predmetu: Kaščák Marián, MUDr. PhD.

Garant obsahu predmetu: Kaščák Marián, MUDr. PhD.

Teoria ošetrovateľstva

Autor obsahu predmetu: Gerlichová Katarína, PhDr. PhD.

Garant obsahu predmetu: Poliaková Nikoleta, PhDr. PhD.

Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

ITMS 26110230073

Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

ITMS 26110230073

Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

ITMS 26110230073