diagnostické metódy

Autor obsahu predmetu: Bezecný Ján, doc. RNDr. CSc.

Garant obsahu predmetu: Bezecný Ján, doc. RNDr. CSc.

Fyzika

Autor obsahu predmetu: Kopal  Ivan, Mgr. PhD.

Garant obsahu predmetu: Kopal  Ivan, Mgr. PhD.

Mechanika

Autor obsaju predmetu: Vavro Ján, Ing. PhD.

Garant obsahu predmetu: Vavro Ján, prof. Ing. PhD.

Odpadové inžinierstvo

Autor  predmetu: Pajtášová Mariana, prof. RNDr. PhD.

Garant predmetu: Pajtášová Mariana, prof. RNDr. PhD.

štruktúra materiálov

Autor obsahu predmetu: Lizák Pavol, doc. Ing. PhD.

Garant obsahu predmetu: Lizák Pavol, doc. Ing. PhD.