Výsledky vzdelávania:

Študent získa štúdiom predmetu základné poznatky o laboratórnej biochemickej terminológii, charakteristike základných a špeciálnych biochemických parametrov, princípov ich stanovenia, ako aj aplikáciou teoretických vedomostí z biochémie i analytickej chémie do praxe.


Podmienky na absolvovanie predmetu:

Absolvovanie záverečného testu elektronickou formou (e-learning) v rozsahu prednášok s minimálnou úspešnosťou 60 %.


Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do laboratórnych metód v klinickej biochémii

2. Základné vyšetrenia moču

3. Bielkoviny krvnej plazmy

4. Nebielkovinové dusíkové látky

5. Stanovenie aktivity enzýmov

6. Metabolizmus vody, sodíka, draslíka a chloridov, osmolarita

7. Metabolizmus vápnika, horčíka a fosforu

8. Acidobázická rovnováha, krvné plyny

9. Metabolické bilancie

10. Stopové prvky

11. Vitamíny

12. Hormóny