Tento elearningový kurz je podporným nástrojom pre predmet Marketing vyučovaný v zimnom semestri akademického roku 2015/2016