Teoria ošetrovateľstva

Autor obsahu predmetu: Gerlichová Katarína, PhDr. PhD.

Garant obsahu predmetu: Poliaková Nikoleta, PhDr. PhD.